Kilka dni temu użyczyliśmy nasz sprzęt w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr. 1 na Ostrogu, mamy nadzieję że zarówno uczniowie jak i nauczyciele będą bezpieczniejsi chociaż przez jakiś czas…

http://www.sp1raciborz.pl